Máy tập bắp chân, bàn chân 9012

Máy tập bắp chân, bàn chân 9012

31.250.000đ 37.500.000 -17%

Máy đẩy vai 9014

Máy đẩy vai 9014

32.580.000đ 39.096.000 -17%

Máy xoay eo kiểu ngồi quỳ 9015

Máy xoay eo kiểu ngồi quỳ 9015

34.400.000đ 41.280.000 -17%

   Máy ép đùi trong 9016

Máy ép đùi trong 9016

34.400.000đ 41.280.000 -17%

   Xà đơn, xà kép có tạ 9019

Xà đơn, xà kép có tạ 9019

39.150.000đ 46.980.000 -17%

 Máy tập xô vai 9020

Máy tập xô vai 9020

31.200.000đ 37.440.000 -17%

   Máy kéo tập cơ tay/chân 9021

Máy kéo tập cơ tay/chân 9021

31.050.000đ 37.260.000 -17%

   Máy ép đùi trong + Ngoài 9022

Máy ép đùi trong + Ngoài 9022

35.980.000đ 43.176.000 -17%

   Máy đánh hông 9023

Máy đánh hông 9023

34.800.000đ 41.760.000 -17%

   Máy ép ngực, tập lưng 9025

Máy ép ngực, tập lưng 9025

36.900.000đ 44.280.000 -17%

   Máy xoay eo kiểu ngồi 9026

Máy xoay eo kiểu ngồi 9026

34.350.000đ 41.220.000 -17%

    Máy tập cơ đùi sau 9027

Máy tập cơ đùi sau 9027

34.900.000đ 41.880.000 -17%

   Ghế tập tạ vai 9035

Ghế tập tạ vai 9035

20.280.000đ 24.336.000 -17%

Giàn tạ tập đa năng Life-2010

Giàn tạ tập đa năng Life-2010

36.000.000đ 43.200.000 -17%

Khung móc đùi sau 606503 (VGB6503)

Khung móc đùi sau 606503 (VGB6503)

27.500.000đ 33.000.000 -17%

Khung tập đá đùi 606502 (VGB6502)

Khung tập đá đùi 606502 (VGB6502)

29.000.000đ 34.800.000 -17%

Khung kéo sô 606101 (VGB6101)

Khung kéo sô 606101 (VGB6101)

21.500.000đ 25.800.000 -17%

Ghế tập đùi nằm 606501 (VGB6501)

Ghế tập đùi nằm 606501 (VGB6501)

32.000.000đ 38.400.000 -17%

Zalo
Đang thực hiện. Vui lòng chờ giây lát...