Máy gánh tạ 9032

Máy gánh tạ 9032

19.700.000đ 23.640.000 -17%

Xà đơn/xà kép 9033

Xà đơn/xà kép 9033

19.990.000đ 23.988.000 -17%

  Ghế tập có điều chỉnh 9034

Ghế tập có điều chỉnh 9034

8.650.000đ 10.380.000 -17%

  Ghế tập tạ vai 9035

Ghế tập tạ vai 9035

20.280.000đ 24.336.000 -17%

Máy tập đạp đùi, bắp chân 9024

Máy tập đạp đùi, bắp chân 9024

41.880.000đ 50.256.000 -17%

  Ghế đẩy tạ phẳng 9036

Ghế đẩy tạ phẳng 9036

10.950.000đ 13.140.000 -17%

  Ghế đẩy ngực trên 9037

Ghế đẩy ngực trên 9037

13.850.000đ 16.620.000 -17%

  Ghế đẩy ngực dưới 9038

Ghế đẩy ngực dưới 9038

11.970.000đ 14.364.000 -17%

  Ghế tập bắp chân, bàn chân 9039

Ghế tập bắp chân, bàn chân 9039

10.000.000đ 12.000.000 -17%

  Ghế tập cơ bụng 9040

Ghế tập cơ bụng 9040

9.890.000đ 11.868.000 -17%

  Ghế tập phẳng 9041

Ghế tập phẳng 9041

4.910.000đ 5.892.000 -17%

  Ghế tập bắp tay trước 9042

Ghế tập bắp tay trước 9042

9.890.000đ 11.868.000 -17%

  Giá để tạ tay 9043

Giá để tạ tay 9043

10.590.000đ 12.708.000 -17%

  Giá để tạ miếng 9044

Giá để tạ miếng 9044

5.500.000đ 6.600.000 -17%

  Ghế tập tạ tay 9045

Ghế tập tạ tay 9045

5.950.000đ 7.140.000 -17%

Ghế tập lưng dưới 9046

Ghế tập lưng dưới 9046

10.950.000đ 13.140.000 -17%

Zalo
Đang thực hiện. Vui lòng chờ giây lát...