Máy tập bắp chân, bàn chân 9012

Máy tập bắp chân, bàn chân 9012

31.250.000đ 37.500.000 -17%

  Máy tập vai đa năng 9013

Máy tập vai đa năng 9013

58.000.000đ 69.600.000 -17%

Máy đẩy vai 9014

Máy đẩy vai 9014

32.580.000đ 39.096.000 -17%

Máy xoay eo kiểu ngồi quỳ 9015

Máy xoay eo kiểu ngồi quỳ 9015

34.400.000đ 41.280.000 -17%

  Xà đơn, xà kép có tạ 9019

Xà đơn, xà kép có tạ 9019

39.150.000đ 46.980.000 -17%

 Máy tập xô vai 9020

Máy tập xô vai 9020

31.200.000đ 37.440.000 -17%

  Máy kéo tập cơ tay/chân 9021

Máy kéo tập cơ tay/chân 9021

31.050.000đ 37.260.000 -17%

  Máy ép đùi trong + Ngoài 9022

Máy ép đùi trong + Ngoài 9022

35.980.000đ 43.176.000 -17%

  Máy đánh hông 9023

Máy đánh hông 9023

34.800.000đ 41.760.000 -17%

  Máy ép ngực, tập lưng 9025

Máy ép ngực, tập lưng 9025

36.900.000đ 44.280.000 -17%

  Máy xoay eo kiểu ngồi 9026

Máy xoay eo kiểu ngồi 9026

34.350.000đ 41.220.000 -17%

  Máy tập cơ đùi sau 9027

Máy tập cơ đùi sau 9027

34.900.000đ 41.880.000 -17%

  Dàn tạ đa năng 4 khối 9028

Dàn tạ đa năng 4 khối 9028

78.100.000đ 93.720.000 -17%

  Dàn tạ đa năng 5 khối 9028B

Dàn tạ đa năng 5 khối 9028B

105.150.000đ 126.180.000 -17%

  Dàn tạ đa năng 8 khối 9028C

Dàn tạ đa năng 8 khối 9028C

158.400.000đ 190.080.000 -17%

Zalo
Đang thực hiện. Vui lòng chờ giây lát...